Galimex - Váš špecialista na opravy po nehode

Prečo si nechať opraviť auto u Špecialitu na opravy po nehode?

 • Dodržiavame výrobcom definované opravárenské a technologické postupy
 • Zrýchlenie likvidácie poistnej udalosti
 • Skrátenie doby opravy vozidla
 • Zachovanie 12 ročnej záruky na neprehrdzavenie karosérie
 • Záruka použitie výrobcom schválených lakovacích prostriedkov
 • Záruka transparentných cien servisných úkonov
 • Najvyššie možné uchovanie hodnoty vozidla
 • 100% vozidlo aj po oprave
 • Obliecť si reflexnú vestu.
 • Je niekto zranený?
 • Presahuje výška škody 3 990 eur?
 • Bol poškodený cudzí majetok?
 • Neopúšťajte miesto nehody, ak nepotrebujete zavolať policajnú hliadku, lekársku pomoc alebo to nie je v rozpore s vašou bezpečnosťou.
 • Nemeňte pozície vozidiel na mieste nehody, pokiaľ to nie je nevyhnutné na záchranu zranených alebo na zabezpečenie cestnej premávky.
 • Zaobstarajte fotografie nehody, a to pokiaľ možno zo všetkých strán a uhlov.
 • Požiadajte o kontakt svedkov dopravnej nehody a poproste ich o spoluprácu pri policajnom vyšetrovaní.
 • Vyplňte záznam o dopravnej nehode.
 • Nahláste poistnú udalosť príslušnej poisťovni.
Menu